Tijd voor her – positionering van de BOA!?

Nog niet eerder heeft de BOA zo in het nieuws gestaan als tijdens de Corona crisis. Het maakt heel duidelijk in welk gedeelte van het publieke domein de BOA acteert. Echter de momenten waarmee de BOA telkens in het nieuws komt is minder fraai. Ze zijn dagelijks aan het werk om de samenleving te dienen. Hoe houden we het met elkaar leefbaar. Daar waar het de politie vaker gaat om boeven te vangen.

Sterk generaliserend zijn we een land met mensen die echt zelf wel weten wat goed voor hun is. We laten ons niet gauw zeggen wat wel of niet kan. Dat maken we immers zelf wel uit. Weinig nationale zelfreflectie.  Laat staan een BOA die ons helpt herinneren wat de landelijke afspraken in een crisis zijn. Dat wordt dan net even te veel van het goede.

Gevolg is dat overal discussies oppoppen of de BOA wel of geen verdedigingsmiddelen (wapens) moet krijgen. Zo is de politie tegen, een burgemeester voor, een vakbondsbestuurder is ook voor en een columnschrijver in de krant weer tegen. Laat staan de mensen uit de vorige alinea. Die hebben er zeker ook een mening over.

Als we bij ieder incident met BOA’s (zoals in IJmuiden) als samenleving onze mening blijven geven komen we niet verder. Laten we beginnen met respectvol omgaan met onze handhavers. Dat zegt ook iets over ons zelf. Daarna met hetzelfde respect de discussie voeren over de positie van onze BOA’s in de samenleving.

De politie en de buitengewone opsporingsambtenaren zijn de instanties die zich bezighouden met toezicht en handhaving in de openbare ruimte. De laatste jaren verschuift dit speelveld steeds meer naar de BOA’s. Dat vergt meer kennis en kunde van de BOA. Het vraagt ook om een intensievere samenwerking met de politie. Die komt op veel plaatsen goed tot stand. Er zijn ook plaatsen waar dat beter kan. Meer overleg en het delen van kennis en kunde blijft een noodzaak.

Overwegingen, gewoon iets om eens over na te denken: mogelijk moeten we het stelsel van de buitengewoon opsporingsambtenaar opnieuw tegen het licht houden. Aanpassen aan de huidige en toekomstige omstandigheden. Meer landelijk organiseren zoals het vastleggen van informatie, opleiden, wel of niet bewapenen, welke taken uitvoeren.

Er is nog veel te bespreken. De weg zal de nodige hobbels kennen omdat je telkens instituten ontmoet met de nodige eigen belangen. Maar het grootste belang is hoe we de samenleving kunnen dienen in de toekomst. Is het tijd voor verandering, voor herpositionering ?

Groet,

Henk Hoek.

25-05-2020

Share This