Vorige week heeft een artikel in de Stentor gestaan over omscholing en het werven van de juiste Boa’s door ons bedrijf. In dit artikel is een aantal essentiële aspecten onderbelicht dan wel verkeerd beschreven.  Dit heeft bij velen bijvoorbeeld de indruk gewekt dat onze BOA 2.0 opleiding slechts een paar rollenspellen met een acteur inhoudt. Dit is incorrect want dit is een 10-daagse klassikale pittige studie.  Hieronder wordt beschreven wat ons echte verhaal is.

Waarom is er een grote behoefte?

Het is algemeen bekend dat de politie een capaciteitstekort heeft en zich daarom hoofdzakelijk bezighoudt met de “noodhulp”, dat wil zeggen hulpverlenen bij incidenten, die met spoed inzet van de politie nodig vereisen. Hierdoor is het houden van toezicht en handhaven op straat in het gedrang gekomen. Om als gemeentebestuur toch de inwoners een veilige woon- en leefomgeving te garanderen wordt daarom steeds meer een beroep gedaan op de Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Van deze BOA’s wordt steeds meer gevraagd/gevergd omdat veel zaken door hen opgelost moeten worden, die de politie niet meer kan doen. Het gevolg is dat de BOA’s flink bijgeschoold dienen te worden en dus ook de starteisen voor het BOA-vak toenemen. De vraag naar bekwame BOA’s neemt dan ook toe, mede door de huidige Coronapandemie, waarin het handhaven van de vele corona-regels een must is. De uitdaging is dan ook om antwoord te krijgen op de vraag hoe kom je aan goede Boa’s. Buitengewoon boa is een jonge onderneming, gespecialiseerd in het werven, selecteren en opleiden van BOA’s om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op, en te begeleiden in hun BOA carrière. Er is een groeiende interesse in omscholing tot BOA. Aanmeldingen vanuit outplacement of vanuit werkloosheid zijn aan de orde van de dag. Opvallend hierin zijn de grote aantallen aanmeldingen vanuit de horeca, detailhandel en vanuit de beveiliging.

Selectieprocedure

De procedure verloopt als volgt: eerst wordt aan de hand van het aangeleverde cv bekeken of er voldoende aanknopingspunten zijn om met haar/hem een afspraak te maken. In verband met de Corona-crisis worden de gesprekken op dit moment via video bellen gevoerd. In deze gesprekken worden de kandidaten getoetst op intrinsieke motivatie, de algemene kennis, houding, gedrag en soft skills. Belangrijke soft skills voor een BOA zijn o.a.: Communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen, teamwork. Ook maken we gebruik van cognitieve en gedragstest als wij dit nodig achten. Wanneer dit alles met een positief resultaat is afgerond wordt de kandidaat bij ons ingeschreven en volgt hij/zij ons BOA opleidingstraject die bestaat uit de BOA-basis opleiding (9 dagen) die wordt verzorgd in samenwerking met het SPV (opleidingsinstituut voor BOA’s, politieambtenaren etc.) en aansluitend onze BOA 2.0 opleiding (10 dagen).

Extra opleiding

Na het succesvol afronden van een theoretisch en praktijkexamen (behorend bij de BOA-basis opleiding) ben je bevoegd om aan het werk te gaan in de handhaving. Als Buitengewone BOA-organisatie vinden wij dit niet voldoende. Immers de nieuwe BOA beschikt over de theoretische basiskennis maar ontbeert het aan kennis over diverse belangrijke actuele aspecten van het Boa vak zoals: wijkgericht-en informatie gestuurd werken; op welke wijze surveilleer je; hoe ga je om met verwarde personen; ondermijning enz. Daarom hebben wij voor eenieder die met goed gevolg de BOA basiscursus heeft afgesloten, in samenwerking met Ultimate Trainingen uit Borculo, nog een 10-daagse BOA 2.0 cursus samengesteld op basis van de actuele kennisbehoefte van gemeenten. Hierdoor heeft de nieuwe BOA meer bagage als zij/hij de straat opgaat. De BOA zal door deze extra kennis met meer zelfvertrouwen kunnen acteren wat de openbare veiligheid en leefbaarheid ten goede zal komen.

En dan lekker aan het werk!

Na het behalen van het BOA 2.0 certificaat begeleiden wij de nieuwe BOA’s naar hun eerste job in de handhaving. De benodigde inwerkperiode zal over het algemeen korter uitvallen nadat de BOA kandidaat ons opleidingstraject succesvol heeft afgerond. Wilt u precies weten wat onze vernieuwende BOA 2.0 opleiding inhoud scrol dan verder naar beneden op deze pagina voor onze informatiefolder.

Twents Fonds voor Vakmanschap

In Overijssel is het Twents Fonds voor Vakmanschap actief in het stimuleren van omscholing door hiervoor een scholingsbudget beschikbaar te stellen. BOA-kandidaten uit Twente die zich bij ons aanmelden, selecteren wij kritisch op geschiktheid voor ons vak waarna zij zich bij het Twents Fonds voor Vakmanschap kunnen aanmelden met een verzoek voor tegemoetkoming in de opleidingskosten. Ondernemers, onderwijs en overheid dragen in samenwerking met het Twents Fonds financieel bij om talent blijven ontwikkelen. https://www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl/ voor meer informatie.

Share This