Goed werk verricht maar toch…….

Het opmaken van een proces-verbaal kan het gevolg zijn van een geconstateerde overtreding, verrichte aanhouding of relaas van bevindingen. Een belangrijk document dat de basis vormt voor het verdere strafproces/vervolging.  In de praktijk blijkt dat vanuit het openbaar ministerie (OM)regelmatig- sommige parketten 60% – van de aangeleverde processen-verbaal- aanvullende informatie wordt gevraagd aan de verbalisant(en). Deze aanvullende informatie betreft dat bijv. de strafbare gedraging onvoldoende wordt beschreven (dus elementen ontbreken), de exacte reden van aanhouding onvoldoende uit de verf komt, dan wel de redenen van wetenschap ontbreekt. Dit is jammer, omdat het (straat)werk als zodanig goed wordt verricht maar de finishing touch in de vorm van een goed opgemaakt proces-verbaal te wensen overlaat.  Waar het OM in gesprek gaat met opsporingsambtenaren over waaraan een goed proces-verbaal moet voldoen, blijkt dat de kwaliteit van de opgemaakte pv’s aanmerkelijk verbetert. Ik zou er dan ook voor pleiten om dit soort gesprekken vaker te houden, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaars belangen en de opsporingsambtenaar ervan doordrongen is waarom het OM bepaalde gegevens vermeld wil zien. Dus als er goed (straat)werk is verricht, kan het opgemaakte proces-verbaal als stevige basis dienen voor het vervolg……. Iedereen tevreden (behalve de verdachte).

Wordt vervolgd…..

Share This